Auran

Auran senap tillverkas i Åbo senapsfabrik med stenbruksteknik.